Công bố quy hoạch Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng

Chia sẻ

KTĐT - Tổng diện tích trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng tỷ lệ 1/2000 khoảng hơn 580 ha.

KTĐT - Tổng diện tích trong phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng tỷ lệ 1/2000 khoảng hơn 580 ha.

Phạm vi dự kiến xây dựng đợt đầu khoảng 204,46 ha, chủ yếu thuộc địa bàn xã Phú Sơn, Thái Hòa, huyện Ba Vì.

Quy hoạch lập tại 4 xã thuộc huyện Ba Vì là: Phú Sơn, Thái Hòa, Cẩm Lĩnh và Vật Lại.

Ranh giới và phạm vi nghiên cứu của quy hoạch gồm:
 
- Phía Bắc giáp đất nông nghiệp xã Phú Sơn và xã Thái Hòa;
 
- Phía Tây, Tây Nam giáp hành lang bảo vệ sông Đà, đất nông nghiệp và khu dân cư xã Phú Sơn, xã Cẩm Lĩnh;
 
- Phía Đông, Đông Bắc giáp tuyến đường dự kiến nối từ quốc lộ 32 đi suối Hai, giáp nghĩa trang Yên Kỳ cũ, trại 07 và đất nông lâm nghiệp xã Phú Sơn, xã Vặt Lại;
 
- Phía Nam giáp khu dân cư và đất nông lâm nghiệp xã Cẩm Lĩnh.
Công viên nghĩa trang Yên Kỳ là nghĩa trang nhân dân cấp vùng kết hợp cây xanh, công viên, phục vụ nhân dân Thủ đô và các vùng phụ cận.
 
Nghĩa trang được áp dụng công nghệ táng tổng hợp: mai táng có cải táng, mai táng 1 lần, cát táng, hỏa táng, lưu táng.