Công bố quyết định thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 12/4, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công Nghệ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố quyết định thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án (DA) đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ
Theo Quyết định số 138/QĐ-TTCP ngày 6/4/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, TTCP sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho DA đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.
Thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2017, thời gian thanh tra 60 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Xuân Tự, Thanh tra viên chính, Trưởng Phòng nghiệp vụ 3, Vụ III, TTCP làm Trưởng đoàn. Về công tác giám sát Đoàn thanh tra, theo Quyết định số 145/QĐ-TTCP ngày10/04/2018, Tổ giám sát Đoàn thanh tra có hai thành viên do ông Đặng Trường Giang, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng. 
Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị, đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu, các thành viên Đoàn Thanh tra, Tổ Giám sát cần hoạt động đúng quy định, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị được thanh tra.