Công đoàn viên chức Thành phố ủng hộ các quỹ hơn 1,1 tỷ đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 6/1, Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công đoàn năm 2013, phát động phong trào thi đua năm 2014.

Năm 2013, các cấp Công đoàn viên chức Thành phố tích cực tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến CBCCVCLĐ, giải quyết việc làm, tư vấn pháp luật lao động, Luật Công đoàn cho CNLĐ. Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức cho CBCCVCLĐ đi nghiên cứu, trao đổi học tập kinh nghiệm, trợ cấp kịp thời cho CBCCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuyên truyền, vận động đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, Quỹ Vì người nghèo của Thành phố, Quỹ xã hội của Công đoàn, giúp đỡ đồng bào miền Trung bị bão lụt.
Công đoàn viên chức Thành phố ủng hộ các quỹ  hơn 1,1 tỷ đồng - Ảnh 1

Tại hội nghị, 2 tập thể đã được nhận Cờ đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc năm 2013.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đô thị, tuyên truyền văn hóa giao thông, công tác phòng chống TNXH trong CBCCVCLĐ. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” và triển khai xây dựng văn hóa nếp sống người Hà Nội với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Năm 2014, Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố trong năm 2014.

Cũng tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen cho 30 tập thể và 113 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.