Công khai 578 DN cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch

Minh Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về giao Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo việc DN đã cổ phần hóa đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, báo cáo mới nhất của Bộ này cho thấy, đến nay mới có 14 bộ, 41 địa phương, 29 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước gửi báo cáo.

 Tổng hợp các báo cáo, Bộ Tài chính xác định có 578 DN đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán và gửi báo cáo số 4601/BTC-TCDN và danh sách này tới lãnh đạo Chính phủ.
Ngày 21/4 Cổng Thông tin Chính phủ đã đưa chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty có tên trong danh sách chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần do mình quản lý khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Thực hiện đúng Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020.
Phó Thủ tướng cũng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính công khai danh sách 578 DN này trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính; yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp đầy đủ danh sách những DN này.
Được biết, trong danh sách 578 DN cổ phần hóa chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, có 301 DN chưa đăng ký giao dịch, 205 DN chưa đủ điều kiện đăng ký niêm yết và 72 DN đủ điều kiện đăng ký niêm yết nhưng chưa thực hiện niêm yết. Với các công ty con của Tập đoàn EVN và TKV nguyên nhân phổ biến là không đủ điều kiện về số lượng cổ đông. Các công ty con của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng.
Với các DN chưa đủ điều kiện niêm yết, tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, công ty mẹ có tỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.