Công khai chỉ tiêu, số lượng, tiêu chuẩn dự tuyển công chức

Chia sẻ

KTĐT - Sở Nội vụ vừa có Hướng dẫn số 899/HD-SNV việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013.

Theo đó, từ 6/5, các sở, cơ quan, quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website, trụ sở cơ quan đơn vị về chỉ tiêu, số lượng, cơ cấu ngành, chuyên ngành, tiêu chuẩn điều kiện dự tuyển; thành phần hồ sơ; nơi thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2013. Riêng Sở Ngoại vụ cần thông báo công khai các điều kiện đặc thù được quy định tại Kế hoạch tuyển dụng công chức của TP năm 2013.

Thí sinh nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận Một cửa) nơi thí sinh đăng ký dự tuyển, thời gian: Từ ngày 13/5 đến 17 giờ ngày 12/6.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần