Công khai, minh bạch để dân giám sát

Trần Hà
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Quản lý phải dân chủ, tài chính phải công khai - sổ sách phải minh bạch. Phải chống quan liêu, lãng phí, tham ô".

Thực hiện lời dạy đó, thời gian qua, Hà Nội cũng như nhiều địa phương đã đẩy mạnh công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xác định đây là một giải pháp trọng tâm để chống tiêu cực.

Người dân cập nhật thông tin điện tử tại UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Hùng
Người dân cập nhật thông tin điện tử tại UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Hùng

Thực thi tốt các cơ chế minh bạch

Theo các nhà nghiên cứu, khi nói về công tác phòng, chống tiêu cực, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, biện pháp quan trọng hàng đầu chính là sự giám sát chặt chẽ của quần chúng Nhân dân thông qua các hình thức khác nhau, đó là cơ chế ngăn ngừa tham ô, lãng phí hữu hiệu. Đồng thời, các phản ánh, kiến nghị kịp thời của Nhân dân qua công tác giám sát sẽ giúp các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sớm phát hiện các hành vi tham ô, lãng phí. Do đó, để người dân có thể tham gia giám sát, kiểm soát, cơ quan Nhà nước phải xây dựng được cơ chế công khai, minh bạch trong hoạt động.

Nhìn vào thực tiễn tại TP Hà Nội, từ TP đến cơ sở đã thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai, minh bạch những thông tin người dân cần biết và được biết theo đúng quy định; đặc biệt lưu ý cập nhật, hướng dẫn rõ ràng toàn bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách... trên trang thông tin điện tử của các đơn vị.

Từ công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính, đến việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức... đều được công khai để người dân tiếp cận.

TP cũng tăng công khai, minh bạch trong quy hoạch, sử dụng đất đai, thông tin đấu giá quyền sử dụng đất; công khai các dự án thu hồi đất do vi phạm các quy định của pháp luật... Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, DN nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan Nhà nước và giám sát việc thực hiện, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

UBND các cấp cũng tăng cường kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan đã triển khai kiểm tra 531 đơn vị về vấn đề này, qua đó góp phần tích cực trong phòng ngừa tham nhũng. Trong khi đó, các quận, huyện cũng quan tâm tăng cường công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, chế độ; công khai công tác cán bộ, nhất là trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng.

Như tại quận Tây Hồ, mọi hoạt động quản lý hành chính, nhất là trong công tác thực hiện đầu tư; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng được công khai, cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, cải cách hành chính… đã tạo điều kiện cho người dân giám sát, phòng ngừa các vi phạm. Quận cũng tiến hành các đoàn kiểm tra đột xuất về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng... kịp thời phát hiện một số sai phạm, sơ hở trong quản lý để chấn chỉnh ngay.

Hay tại huyện Đông Anh, việc công khai, minh bạch các nội dung có nhiều khả năng xảy ra tham nhũng, như chủ trương đấu thầu, triển khai các dự án đầu tư tại cộng đồng đã được tăng cường thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy cũng thường xuyên đối thoại, tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Việc đa dạng hóa các hình thức, biện pháp để đưa thông tin tới người dân đã giúp phòng ngừa, phát hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Giảm đi sự phiền hà

Để góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch, phòng chống tiêu cực, hiện các quận, huyện, đơn vị đang tiếp tục thực hiện nghiêm túc Đề án số 56-ĐA/BCĐ, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, DN trong giải quyết công việc trên địa bàn TP Hà Nội” nhằm ngăn chặn, đẩy lùi “tham nhũng vặt”.

Cụ thể là tăng cường hơn việc kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra công vụ. Cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật về trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân đều bị xử lý nghiêm.

Hà Nội cũng thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân. Cùng với đó, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước đã giúp việc công khai, minh bạch ngày càng phát huy hiệu quả.

Đặc biệt, vừa qua, TP đã yêu cầu các đơn vị rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan hành chính; xác định cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng công chức... Đồng thời, tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, DN, việc giám sát bằng camera, đặt hòm thư góp ý, đường dây nóng… cũng tăng tính minh bạch, giúp công tác giám sát của người dân đạt hiệu quả cao hơn như lời Bác dạy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần