DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Công khai thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành

12-02-2016 09:54
Kinhtedothi - Người phải thi hành án nhưng chưa có điều kiện thi hành sẽ bị công khai các thông tin cơ bản trên mạng gồm: Họ, tên, địa chỉ của người phải thi hành án; số bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án; nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành và lý do chưa có điều kiện thi hành...  
Kinhtedothi - Người phải thi hành án nhưng chưa có điều kiện thi hành sẽ bị công khai các thông tin cơ bản trên mạng gồm: Họ, tên, địa chỉ của người phải thi hành án; số bản án, quyết định của Tòa án, quyết định thi hành án; nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành và lý do chưa có điều kiện thi hành...

 
Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 01/2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.

Theo đó, Thông tư 01 quy định về nội dung, hình thức công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành. Nội dung công khai gồm các thông tin cơ bản: Họ, tên, địa chỉ của người phải thi hành án; số bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định thi hành án; nghĩa vụ chưa có điều kiện thi hành và lý do chưa có điều kiện thi hành.

Thông tin về người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được công khai bằng hình thức đăng tải và tích hợp tại mục “Danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành” trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án dân sự địa phương sẽ thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án bảo đảm đúng nguyên tắc, hình thức, trình tự, thủ tục.

Tổng cục Thi hành án dân sự được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) nghiên cứu, xây dựng đề án, xác định cụ thể lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự và quản lý, sử dụng sổ sách, hồ sơ, biểu mẫu thi hành án dân sự.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/ 3 và thay thế Thông tư số 09/2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự và Thông tư số 22/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự.
TAG: