Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 25/3, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày Báo cáo kết quả triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Trong đó khẳng định, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử được tiến hành thận trọng, bảo đảm đúng quy trình lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ “trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội”.
Đến nay, thống kê sơ bộ, đã nhận được 1.136 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Tính đến ngày 19/3/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu HĐND ở các cấp. Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 1.084 người (trong đó có 205 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương giới thiệu, 803 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu, 76 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ bình quân 2,17 lần so với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu. 
 Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tại Kỳ họp
Trên cơ sở chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đã được triển khai rộng khắp trong cả nước với nhiều hoạt động, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Ở Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chỉ đạo xây dựng Trang Thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia; tổ chức Trung tâm báo chí tại Nhà Quốc hội... Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát nội dung tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về bầu cử để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương các hình thức tuyên truyền về cuộc bầu cử phù hợp với từng vùng, miền, địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động bầu cử. Các cơ quan báo, đài đã tập trung đưa tin về công tác bầu cử với nội dung và hình thức đa dạng. Nhiều báo, đài đã có các tin, bài giới thiệu, phân tích chi tiết về quy trình tổ chức bầu cử, các tiêu chuẩn về người ứng cử; dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội Khóa XV và  đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp với đặc thù của từng địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các pa nô, áp phích, biểu ngữ…
Căn cứ quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định liên quan, trong thời gian tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia phối hợp với các cơ quan tập trung chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ. Đó là, tổ chức tốt việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật. Phân bổ ứng cử viên đại biểu Quốc hội ở Trung ương về ứng cử tại các địa phương theo đúng nguyên tắc và tiêu chí phân bổ. Tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử đúng thời hạn quy định.
 Toàn cảnh Kỳ họp sáng 25/3
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trong thời gian tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ chỉ đạo thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu theo đúng tiến độ. Rà soát danh sách cử tri; niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Tổ chức để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, tiếp xúc cử tri thực hiện vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở trung ương và địa phương. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương về công tác bầu cử. Chỉ đạo việc cấp phát kinh phí, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ ngày bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử theo các giai đoạn với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu nhằm tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhất là ý nghĩa của cuộc bầu cử, danh sách những người ứng cử; củng cố các cụm khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh cổ động tại các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế; phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch thông qua nhiều biện pháp; có phương án phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, thiên tai, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ hiệu quả để bảo đảm tổ chức ngày bầu cử thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.