Công tác duy tu hè phố chỉ nên giao một đầu mối thực hiện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở GTVT vừa có báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng hè phố tại địa bàn 4 quận là Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng.

Cụ thể quận Ba Đình có 93 tuyến hè, Sở GTVT quản lý 21 tuyến; quận Hoàn Kiếm có 166 tuyến, Sở quản lý 3 tuyến; quận Hai Bà Trưng có 92 tuyến, Sở quản lý 7 tuyến; quận Đống Đa  có 73 tuyến, Sở quản lý 10 tuyến.

Qua kiểm tra cho thấy công tác quản lý, bảo trì hè tại các quận được giao cho nhiều đơn vị trực thuộc, dẫn đến quản lý không thống nhất. Bên cạnh đó công tác kiểm tra giám sát, nghiệm thu tiếp nhận, bàn giao sau cấp phép đào hè chưa có bộ máy chuyên trách thống nhất quản lý, chưa giao cho đơn vị được giao quản lý hè đường đảm nhiệm, dẫn đến còn tồn tại một số nơi, hè bị sụt lún tại vị trí hoàn trả. Việc hợp đồng với đơn vị duy tu hè chưa bao gồm việc kiểm tra, tuần tra hè phố, dẫn đến việc phát hiện những tồn tại trên hè phố còn chưa kịp thời. Kết cấu hè áp dụng trong công tác cải tạo hè chưa thống nhất, chưa tạo được sự đồng bộ...

Do đó, Sở GTVT Hà Nội đã kiến nghị với UBND TP nên giao cho một đầu mối thực hiện công tác duy tu hè phố để bảo đảm tính thống nhất và thuận tiện cho công tác quản lý.