Công trình xây dựng sai phép giảm

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 17-1, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2011, sẽ chú trọng khâu cấp giấy phép xây dựng tạm và nhà ở nông thôn nhằm tiếp tục giảm tỷ lệ xây dựng nhà ở không phép. Đây cũng là một trong những biện pháp để kiểm soát chất lượng nhà ở tư nhân.

KTĐT - Ngày 17-1, Bộ Xây dựng cho biết, năm 2011, sẽ chú trọng khâu cấp giấy phép xây dựng tạm và nhà ở nông thôn nhằm tiếp tục giảm tỷ lệ xây dựng nhà ở không phép. Đây cũng là một trong những biện pháp để kiểm soát chất lượng nhà ở tư nhân.

Hiện công tác cấp phép xây dựng đang đi vào nền nếp và từng bước được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông. Thống kê của Bộ Xây dựng cho biết, năm 2010, số giấy phép do các Sở Xây dựng cấp trung bình chỉ chiếm khoảng 4%, số còn lại do quận, huyện, thị xã cấp. Chủ đầu tư chấp hành việc xin giấy phép xây dựng đã đạt 90%. Số công trình xây dựng sai với giấy phép chỉ còn khoảng 3,8%. Những trường hợp xây dựng không phép chủ yếu diễn ra tại các huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần