Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt doanh thu hơn 800 tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 4 tháng đầu năm, doanh số thực hiện của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông đạt hơn 816 tỷ đồng, bằng gần một nửa doanh thu cả năm ngoái và tăng hơn 24% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách tăng 51%, lợi nhuận tăng 18%.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập bình quân của người lao động tại đây vẫn đạt gần 8 triệu đồng/tháng, tăng 15% so với năm ngoái.