Cụ thể hóa 4 nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi – Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 22/7, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đã được xây dựng với rất nhiều điểm mới, cơ bản, hệ trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởngphát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởngphát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN.

4 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Khắc phục tình trạng “hai giá” đất

Liên quan đến Nghị quyết 18 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, Nghị quyết được xây dựng nhiều điểm mới như bãi bỏ quy định về khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường... và tin tưởng rằng, nếu thực hiện tốt sẽ tạo chuyển biến tích cực, khắc phục tình trạng “hai giá” đất như thời gian vừa qua.

“Khi làm nghĩa vụ với nhà nước, người dân muốn giá đất rẻ để nộp tiền ít. Khi thu hồi đất lại muốn có giá trị cao. Cho nên đấu giá thì giá khác, giao đất thì giá đất khác. Đó là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, cũng như cán bộ kỷ luật liên quan đến đất đai. Hay vấn đề tái định cư, có dự án 20 năm thực hiện rồi không tái định cư cho dân. Bây giờ phải đặt vấn đề coi trọng cuộc sống người dân, phải thực hiện tái định cư trước” – Thường trực Ban Bí thư phân tích.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, khi thu hồi đất có đánh giá tác động môi trường nhưng đánh giá tác động xã hội quan trọng hơn.

Về thu hồi đất trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân với doanh nghiệp để xây dựng những khu đô thị, nhà ở thương mại, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, trong cụ thể hóa nghị quyết trước đây có nhiều nội dung chưa tường minh, cho nên dẫn tới thẩm quyền của cơ quan có quyền thu hồi đất rất lớn. Lần này, nếu làm tốt những nội dung nghị quyết Trung ương nêu ra, chắc chắn về mặt chính trị xã hội sẽ có chuyển biến tốt, khiếu kiện khiếu nại của người dân về đất đai sẽ giảm, cán bộ bị xử lý liên quan đến đất đai chắc chắn sẽ giảm.

Tạo ra sự đột phá trong đánh giá đảng viên

Đề cập Nghị quyết về tổ chức cơ sở Đảng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, đây là vấn đề rất quan trọng, rất hệ trọng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Bác Hồ nói là "vào Đảng không phải để làm quan phát tài". Vấn đề quan trọng của đảng viên là nhận thức tư tưởng chính trị, mục tiêu, lý tưởng. Cần có đột phá một số khâu trong xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên; phải tạo ra sự đột phá trong đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên một cách thực chất, phản ánh đúng hiện thực khách quan. "Chúng ta phải đặt câu hỏi, vì sao nhiều cán bộ bị kỷ luật, trước đó đều được xếp loại hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vậy khắc phục việc này sẽ như thế nào, trong nghị quyết đã nêu lên những nhiệm vụ, giải pháp" - đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yếu tố quan trọng hàng đầu, có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện.

Dẫn lời Tổng Bí thư nói “rằng hay thì thật là hay, xem ra thực hiện thì trăm bề khó khăn”, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, khi làm nghị quyết bàn rất kỹ, nhưng trong quá trình thực hiện đôi khi thấy khó lại hay “chùng chân”, thấy khó hay để lại.

Vì vậy, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị, quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức địa phương, đơn vị.

Đồng thời, đề nghị sau Hội nghị khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung 4 Nghị quyết của Trung ương thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả. Tránh tình trạng “đẻ” ra một phiên bản nghị quyết mới giống nghị quyết của Trung ương, đọc thì rất hay nhưng bao giờ xong, ai làm, thước đo như thế nào lại ít thể hiện.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu tháng 8 tới trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện 4 Nghị quyết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung của Nghị quyết, nhất là những quan điểm mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết, thấy rõ những nội dung này là rất hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đời sống nhân dân, quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.