[Cử tri hỏi, UBND TP trả lời] Đẩy nhanh tiến độ di dời các cơ sở dễ cháy nổ ra khỏi nội thành

Văn Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cử tri đề nghị Thành phố chỉ đạo di dời các nhà máy, xưởng sản xuất, kho chứa các nguyên vật liệu hóa học, chất dễ cháy nổ ra khỏi các khu dân cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Về vấn đề này, UBND TP cho biết: Ngày 15/1/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 370/STNMT-CCBVMT tham mưu Ban cán sự Đảng UBND Thành phố có Báo cáo số 22-BC/BCS ngày 16/01/2018 gửi Thường trực Thành ủy về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường; công tác kiểm tra, xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải xử lý triệt để và chủ trương đề xuất di dời 117 cơ sở công nghiệp ra khỏi khỏi khu vực nội thành trên địa bàn Thành phố (trong đó có nhà máy, kho chứa nguyên vật liệu hóa học dễ cháy nổ).
Để tiếp tục khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố (tại Thông báo số 1164-TB/TU ngày 29/1/2018) chỉ đạo một số nội dung, nhiệm vụ sau:
- Chỉ đạo việc rà soát, phân loại, phát hiện các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội để có biện pháp xử lý.
- Đối với những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Thành phố cần đưa ra lộ trình khắc phục và kiên quyết không cấp Giấy phép xả thải vào môi trường, đình chỉ hoạt động nếu không đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Đối với các cơ sở gây ô nhiễm, nhưng có thái độ và hành động tích cực phối hợp với chính quyền để giải quyết, thì chính quyền các cấp cần tạo điều kiện thuận lợi và những cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể trong khuôn khổ pháp luật hiện hành của Nhà nước...
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội thành...
Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập 03 Tổ công tác (thành phần gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Công thương và đại diện 12 UBND quận có danh mục cơ sở sản xuất công nghiệp đề xuất di dời; triển khai làm việc với từng quận và các Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất công nghiệp di dời để rà soát tổng hợp bổ sung (diện tích, hiện trạng, mục đích sử dụng đất; rà soát hồ sơ quy hoạch của từng địa điểm; việc triển khai dự án theo quy hoạch đến thời điểm hiện nay - nếu có; đồng thời lập biên bản, thông báo công khai theo quy định). Sau khi có kết quả thực hiện, UBND Thành phố sẽ thông báo cho cử tri được biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần