[Cử tri hỏi, UBND TP trả lời] Trình Thành phố sửa đổi quy định về đấu thầu đất công

Văn Thanh
Chia sẻ

Kinhtedothi - Cử tri đề nghị điều chỉnh Quyết định số 04 của Thành phố về thời gian đấu thầu đất công. Hiện nay, thời hạn thầu là 5 năm, người dân trúng thầu không đủ thời gian thu hồi vốn và có lãi. Đề nghị Thành phố xem xét, điều chỉnh thời gian ít nhất là 10 năm để phù hợp với thực tế.

Về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết:
Hiện nay, Sở Tư pháp đang hoàn thiện, trình UBND Thành phố quyết định sửa đổi Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành phố.
Tuy nhiên, thời hạn sử dụng đất nông nghiệp công ích được quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013; theo đó, đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích quy định tại khoản 2 Điều 132 thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm.