Cục Thi hành án dân sự Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/1, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2013, triển khai công tác năm 2014.  Trong năm qua, Cục Thi hành án dân sự TP đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với 9 chi cục, việc kiểm tra cho thấy công tác rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án của chấp hành viên toàn TP Hà Nội cơ bản đạt yêu cầu đặt ra, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại. Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự TP sẽ phấn đấu thực hiện việc thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2014. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhạy cảm nhằm bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án, người phải thi hành án và những người liên quan. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc tiếp công dân, kịp thời xử lý thông tin, báo chí phán ánh những khiếu nại, tố cáo của công dân về thi hành án dân sự.

Kinhtedothi - Sáng 13/1, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2013, triển khai công tác năm 2014. 

Trong năm qua, Cục Thi hành án dân sự TP đã tiến hành kiểm tra toàn diện đối với 9 chi cục, việc kiểm tra cho thấy công tác rà soát, phân loại hồ sơ thi hành án của chấp hành viên toàn TP Hà Nội cơ bản đạt yêu cầu đặt ra, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại. Thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự TP sẽ phấn đấu thực hiện việc thi hành án đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2014. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, nhạy cảm nhằm bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án, người phải thi hành án và những người liên quan. Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc tiếp công dân, kịp thời xử lý thông tin, báo chí phán ánh những khiếu nại, tố cáo của công dân về thi hành án dân sự.