Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 28/2, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, Cụm thi đua số 4 (Cụm thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 Các đơn vị Cụm thi đua số 4 ký kết thi đua năm 2019.

Cụm thi đua số 4 bao gồm 6 đơn vị: Hội Cựu chiến binh TP, Ủy ban MTTQ TP, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân TP, Đoàn TNCS HCM TP, Hội LHPN TP.

Năm 2019, các đơn vị thi đua cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Thành ủy và TP giao. Cụ thể, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Thi đua triển khai và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với mục tiêu “5 rõ” trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ” thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử “Quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc TP Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng” tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi đơn vị thành viên đăng ký thực hiện ít nhất 1 chuyên đề thi đua hoặc 1 mô hình mới trong năm 2019 nhằm đẩy mạnh thi đua thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”....
Ngoài ra, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở từng cơ quan đơn vị, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở với công tác thi đua khen thưởng, góp phần thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết thi đua và phát động, đăng ký phong trào thi đua theo đặc thù của đơn vị. Các công việc triển khai trong năm sẽ thực hiện trao đổi kinh nghiệm học tập các điển hình tiên tiến; tổ chức kiểm tra chéo công tác thi đua khen thưởng giữa các đơn vị trong cụm.