DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cụm thi đua số 5 nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

20-11-2014 20:50
Kinhtedothi - Ngày 20/11, Cụm thi đua số 5 đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
Theo đánh giá, năm 2014 Cụm thi đua số 5 đã bám sát chỉ đạo của UBND TP, hướng dẫn thường xuyên của Ban Thi đua khen thưởng TP đối với công tác thi đua của cụm và các mặt hoạt động của các đơn vị trong Cụm.
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức phát biểu tại Hội nghị.
Ban lãnh đạo Cụm đã thường xuyên phối hợp, thống nhất cao trong công tác xây dựng kế hoạch, quy chế thực hiện, xây dựng các chương trình và hoạt động phong trào để tổ chức hoạt động trong Cụm.

Các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua đoàn kết, trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện kế hoạch, quy chế của cụm thi đua, xây dựng tổ chức triển khai phát động các phong trào thi đua lập thành tích. Hầu hết đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

 
Lãnh đạo các dơn vị thuộc Cụm thi đua số 5
Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Cụm thi đua số 5.
Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2015, Cụm xác định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm lớn năm 2015, vận động cán bộ, công chức và người lao động nỗ lực phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch thi đua. Thực hiện tốt các hướng dẫn, quy định của cấp trên, của Cụm về công tác thi đua - khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đúng người, đúng việc để công tác thi đua- khen thưởng thực sự có hiệu quả.

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước TP. Thực hiện tốt việc cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm; phòng chống tham nhũng lãng phí. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4); kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); kỷ niệm Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6)…; Tiếp tục tuyên truyền hưởng ứng phong trào “ Năm trật tự văn minh đô thị”; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường làm việc.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm đã bình xét danh hiệu thi đua năm 2014, báo Kinh tế & Đô thị được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 5 năm 2015.
TAG: