Cưỡng chế để buộc thi hành án

Chia sẻ Zalo

Văn phòng Thừa phát lại có thể tổ chức cưỡng chế để buộc thi hành án dân sự không?

Đỗ Văn Toàn (phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm)
Trả lời
Trong quá trình tổ chức thi hành án (THA), sau khi hết thời hạn tự nguyện đã được ấn định trong quyết định THA, Thừa phát lại có quyền áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014:“1. Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án; 2. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án; 3. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ; 4. Khai thác tài sản của người phải thi hành án; 5. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ; 6. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định”.
Trừ trường hợp cưỡng chế THA cần huy động lực lượng bảo vệ thì Văn phòng Thừa phát lại phải báo cáo, xin ý kiến của Trưởng ban Chỉ đạo THA dân sự cấp huyện nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại. Trên cơ sở ý kiến của Ban Chỉ đạo THA dân sự, Văn phòng Thừa phát lại lập kế hoạch cưỡng chế, báo cáo Cục trưởng Cục THA dân sự, kèm theo hồ sơ THA để Cục trưởng Cục THA dân sự xem xét, phê duyệt kế hoạch cưỡng chế và ra quyết định cưỡng chế THA. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Văn phòng Thừa phát lại, Cục trưởng Cục THA dân sự xem xét phê duyệt kế hoạch và ra quyết định cưỡng chế THA; trường hợp cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế ngay thì Cục trưởng Cục THA dân sự có ý kiến trong thời hạn một ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Văn phòng Thừa phát lại. Trường hợp không nhất trí thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do. Sau khi được phê duyệt và ra quyết định cưỡng chế THA, Thừa phát lại thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật THA dân sự và quy định của Nghị định 61/2009/NĐ-CP về cưỡng chế THA (khoản 14 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 61/2009/NĐ-CP về Thừa phát lại).
Thừa phát lại Bùi Trọng Hào Văn phòng Thừa phát lại quận Hà Đông 

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn