Đà Nẵng đầu tư nâng cấp cảng Sông Hàn thành cảng du lịch

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban quản lý (BQL) các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng được giao thực hiện thủ tục liên quan để triển khai đầu tư, nâng cấp cảng Sông Hàn thành cảng du lịch.

Ngày 15/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Quang Nam vừa có ý kiến kết luận liên quan đến kiến nghị đóng mới tàu, đầu tư bến thủy nội địa của Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn và rà soát việc đầu tư các bến thủy nội địa trên địa bàn TP.
Cảng Sông Hàn sẽ được Đà Nẵng đầu tư nâng cấp thành cảng du lịch.
Trước đó, ngày 20/4/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng có công văn chuyển UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, giải quyết theo quy định, phản hồi kết quả cho Thường trực HĐND TP Đà Nẵng về đề xuất của Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn, xin chủ trương đầu tư xây dựng bến tàu thủy nội địa và 2 tàu nhà hàng 250 khách.
Ngày 11/6, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch TP Lê Quang Nam sau cuộc họp với Sở GTVT.
Theo đó, về kiến nghị đóng mới tàu, đầu tư bến thủy nội địa của Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn, Phó Chủ tịch TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung Quyết định số 3847/QĐ-UBND ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch đầu tư phát triển vận tải khách đường thủy nội địa trên địa bàn TP đến năm 2025 cho phù hợp với tình hình hiện nay.
Trong đó, lưu ý Sở GTVT, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan cập nhật nhu cầu, bổ sung các loại hình vận tải đường thủy mới (nhà hàng nổi…), làm cơ sở để các đơn vị có nhu cầu đầu tư theo quy định, báo cáo UBND TP Đà Nẵng trong quý II/2022.
Đối với việc đầu tư bến thủy nội địa của Công ty TNHH Du thuyền Sông Hàn, Phó Chủ tịch TP chỉ đạo sau khi UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy mô xây dựng các vị trí cảng, bến thủy nội địa, giao Sở GTVT thông báo, hướng dẫn công ty tham gia đầu tư theo quy định.
Về lập quy hoạch, đầu tư các bến thủy nội địa trên địa bàn TP Đà Nẵng, đối với vị trí cảng Sông Hàn, Phó Chủ tịch TP Lê Quang Nam giao BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện các thủ tục liên quan (bao gồm việc nghiên cứu, lập quy hoạch điều chỉnh cảng) để triển khai đầu tư, nâng cấp cảng Sông Hàn thành cảng du lịch.
Đối với các vị trí quy hoạch bến thủy nội địa còn lại (bao gồm các vị trí dự kiến quy hoạch bến thủy, cầu tàu du lịch thuộc các dự án du lịch của tư nhân), Phó Chủ tịch Lê Quang Nam giao BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát vị trí, quy mô cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn TP, đề xuất thứ tự ưu tiên, lộ trình đầu tư thực hiện. Đồng thời, lấy ý kiến củ Sở Xây dụng, Sở GTVT, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan, tổng hợp báo cáo UBND TP Đà Nẵng trước ngày 1/8/2021.