Đà Nẵng: Siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ

Quang Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Đà Nẵng chỉ thị, cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản hoặc có văn bản hành chính mà nội dung văn bản đó bị khiếu kiện hành chính thì người đứng đầu có trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên đối thoại khi được tòa án triệu tập.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong thi hành công vụ, chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã tập trung chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải
Bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Các cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng công tác tham mưu ban hành những văn bản hành chính, thực hiện hành vi hành chính theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, quan tâm, chú trọng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, trau dồi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ thị cũng yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã chấp hành nghiêm Luật Tố tụng hành chính năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên tòa, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện.

“Cơ quan, đơn vị nào tham mưu văn bản hoặc có văn bản hành chính mà nội dung văn bản đó bị khiếu kiện hành chính thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm tham gia phiên tòa, phiên đối thoại khi được tòa án triệu tập, đồng thời, cung cấp đầy đủ chứng cứ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện”, Chỉ thị nêu rõ.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, các hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả thi hành án hành chính theo quy định.