Đà Nẵng tập trung cải thiện môi trường kinh doanh

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đà Nẵng xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên.

Giúp nâng cao vị trí của Đà Nẵng

Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn TP.

Kế hoạch xác định cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của TP Đà Nẵng.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: QUANG HẢI
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: QUANG HẢI

Theo đó, kế hoạch sẽ giúp nâng cao vị trí của Đà Nẵng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) và tăng sức chống chịu của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19. Đồng thời, tăng số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; cải thiện kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Bên cạnh đó, kế hoạch nhằm đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.

Tập trung dỡ bỏ mọi rào cản  

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là cắt giảm danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và cải cách điều kiện kinh doanh; tập trung dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý, khác biệt của các quy định pháp luật.

Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại các luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành.

Đà Nẵng tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh: Q.HẢI
Đà Nẵng tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Ảnh: Q.HẢI

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách về đăng ký đất đai và đổi mới quản lý hành chính đất đai. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, lập kế hoạch số hóa và lưu trữ hồ sơ địa chính ở dạng số để đưa vào khai thác sử dụng tại các Văn phòng đăng ký đất đai; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Cùng với đó, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

Tăng cường cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương và kiểm tra, giám sát.  

Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành; thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022; tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022 theo đúng quy định.

Đặc biệt, TP Đà Nẵng tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh; thường xuyên tổ chức đối thoại, trao đổi với người dân và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các phản hồi chính sách và giải quyêt các khó khăn, vướng mắc…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần