Đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP nhiệm kỳ 2023-2028

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 31/3, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quang cảnh đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội ngày 31/3.
Quang cảnh đại hội Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP Hà Nội ngày 31/3.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết- Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP giai đoạn 2021 - 2023; đồng thời  xác định, mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Duy Hoàng Dương đã báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP giai đoạn 2021 - 2023; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, trong thời gian qua, mặc dù có nhiều biến động về đội ngũ cán bộ, công chức do yêu cầu điều động, thuyên chuyển công tác; tổ chức công đoàn cũng được kiện toàn khi sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và Văn phòng HĐND TP từ ngày 1/1/2021… song công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ đã có sự đổi mới và phát triển toàn diện.

Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, triển khai kịp thời việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Công đoàn các cấp. Thường xuyên phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh. Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể của cơ quan vận động đoàn viên công đoàn tham gia nhiệt tình, đầy đủ, đóng góp xây dựng quỹ xã hội và các đợt ủng hộ quỹ từ thiện do TP, cơ quan phát động...

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, sâu sát của Công đoàn viên chức TP, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Đó là: Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua chưa thật sự sôi nổi, chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa phát triển đồng đều ở tất cả các Tổ Công đoàn. Vai trò trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào của đoàn viên Công đoàn có lúc, có nơi chưa được phát huy tích cực, công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ Công đoàn còn hạn chế.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, nhiệm vụ hàng đầu của Công đoàn Văn phòng là đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả, vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, người lao động; tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động...

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tới, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn  nghiệp vụ, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Trung thành – Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu” đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xuất sắc.

Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 7 đồng chí và ra mắt tại Đại hội.