Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI họp phiên trù bị

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ TP Hải Phòng tiến hành họp phiên trù bị.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bắt đầu từ 8 giờ sáng 13/10. Dự Đại hội có 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn Đảng bộ.

 
Với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội; Nội quy Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Đoàn Chủ tịch phổ biến một số nội dung của Quy chế Bầu cử trong Đảng.
Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị sáng 13/10.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Cao Xuân Liên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hải Phòng báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và đại hội đảng các cấp tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đã có hơn 87.950 lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó tại đại hội các chi, đảng bộ và 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy có hơn 13.208 lượt ý kiến của đại biểu đại hội tham gia góp ý.
Đoàn Chủ tịch Đại hội hướng dẫn chia tổ thảo luận tại Đại hội; hướng dẫn thảo luận tham gia vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ TP Hải Phòng. Theo đó, 350 đại biểu chính thức dự Đại hội được chia thành 10 tổ để thảo luận tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ TP Hải Phòng.