Đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2013

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa có yêu cầu kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải ngân vốn hỗ trợ mục tiêu, trái phiếu Chính phủ để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, giải ngân vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013, UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hà Nội căn cứ ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, các Bộ, ngành Trung ương và Thành phố; đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư, đơn vị thi công giải ngân vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao năm 2013.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư và đơn vị thi công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ; đề xuất UBND Thành phố các biện pháp tháo gỡ, khắc phục (đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng), để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao năm 2013; tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố gửi Bộ Tài chính xem xét, hướng dẫn thực hiện những vấn đề vượt thẩm quyền.