Đan Phượng mở rộng diện tích trồng hoa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, huyện Đan Phượng mở rộng diện tích trồng hoa lên 400ha. Diện tích tập trung tại các xã: Hạ Mỗ 80ha, Tân Hội 70ha, Tân Lập 50ha, Đan Phượng 25ha, các xã còn lại quy mô từ 5 – 20ha.

Trong đó, hoa ly chiếm 50% cơ cấu diện tích, còn lại là các loại hoa khác. Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2015, huyện Đan Phượng đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, BVTV, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ nông dân vay vốn mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ chi phí giá giống, vật tư nông nghiệp cho nông dân khi thực hiện các dự án chuyển đổi trồng hoa.