Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng quận Thanh Xuân phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/6, Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng trực thuộc Đảng bộ quận Thanh Xuân đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy Thanh Xuân, 5 năm qua, Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận. 

Đại hội Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng quận Thanh Xuân lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng đặt ra mục tiêu: Chủ động phát huy mọi nguồn lực, tạo tiền đề vững chắc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của quận và của Đảng bộ. Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu của các chi bộ Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận. Cùng đó, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ Cơ quan vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững, từng bước hiện đại.

Bên cạnh đó, Đảng bộ phấn đấu hằng năm có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng quận Thanh Xuân khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội 

Đảng bộ đề ra các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên và cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường xây dựng văn hoá công sở gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử trong cán bộ, công chức, viên chức.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng quận Thanh Xuân khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Dân Đảng khóa III; đồng chí Khổng Minh Thảo được Đại hội tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Cơ quan Dân Đảng khóa III.