DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đảng ủy Khối các cơ quan TP triển khai nhiệm vụ năm 2014

21-01-2014 21:13
Kinhtedothi - Chiều 21/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Đảng bộ.
Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp vững mạnh, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy và hội nghị lần thứ tám BCH T.Ư (Khóa XI) cho cán bộ, đảng viên chủ chốt của Thành phố. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc nghiên cứu, lập quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quản lý và thực hiện tốt việc quy hoạch xây dựng nông thôn mới... Công tác kiểm tra giám sát, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội được Đảng ủy khối đặc biệt quan tâm.

Năm 2014, Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập, quán triệt và thực hiện kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.
TAG: