Đảng ủy Khối Du lịch học tập Nghị quyết của Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/4, Đảng ủy Khối Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Hơn 300 đại biểu tham dự hội nghị là các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, trưởng - phó các ban Đảng và văn phòng Đảng ủy Khối, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Ban chấp hành hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên khối...

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Du lịch Hà Nội, mục đích của Hội nghị là nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Trên cơ sở đó, cán bộ đảng viên tham gia triển khai, góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại Đảng bộ, chi bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Đồng thời, tổ chức tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện, nghị quyết, kết luận; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. 

Sau hội nghị này, các cấp ủy cơ sở của Đảng ủy Khối Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức các lớp học tập Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, hoàn thành trước ngày 20/4/2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần