Dành 25% diện tích dự án để phát triển nhà ở xã hội

Chia sẻ

KTĐT - HĐND TP vừa ban hành Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ diện tích đất ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, khi phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội có quy mô sử dụng đất từ 10ha trở lên phải dành 25% diện tích đất ở hoặc 25% diện tích nhà ở để phát triển nhà ở xã hội. Trong quá trình thực hiện, sẽ xem xét điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp với từng thời kỳ.