Hà Nội:

Dành 49.202,8 tỷ đồng thực hiện các dự án trường học, y tế, di tích

Thanh Hải - Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – HĐND TP Hà Nội quyết nghị dành 49.202,8 tỷ đồng thực hiện 1.467 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách cấp TP.

Chiều 8/4, tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND TP khóa XVI, 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; phân bổ Kế hoạch vốn năm 2022 để thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo và một số dự án xây dựng cơ bản nhiệm vụ chi cấp TP.

Theo đó, HĐND TP quyết nghị cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của TP đối với Kế hoạch 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tại di tích, tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 49.202,8 tỷ đồng thực hiện 1.467 dự án.

Các đại biểu HĐND TP bấm nút thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp
Các đại biểu HĐND TP bấm nút thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến: 41.104,8 tỷ đồng, thực hiện 1.308 dự án. Số vốn cần bổ sung so với Kế hoạch trung hạn đã dự kiến bố trí là 19.345 tỷ đồng được bổ sung từ các nguồn: Tăng thu, thưởng vượt thu năm 2021; nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp TP, hoặc từ tăng thu, thưởng vượt thu dự toán các năm 2022-2024 hoặc xem xét phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô theo tiến độ thực tế của dự án.

Phân kỳ thực hiện giai đoạn sau năm 2025 là 8.098 tỷ đồng, 159 dự án. Trong đó số dự án thực hiện trong cả hai kỳ là 107 dự án.

HĐND TP cũng thông qua tổng mức vốn và danh mục các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp TP trong Kế hoạch dự kiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 đối với 3 lĩnh vực; thông qua mức vốn, nguyên tắc, tiêu chí, định mức ngân sách cấp TP hỗ trợ cấp huyện để thực hiện các dự án nhiệm vụ chi cấp huyện trong Kế hoạch Cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 và bố trí vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của ngân sách cấp TP.

Quang cảnh Kỳ họp. 
Quang cảnh Kỳ họp. 

HĐND TP quyết nghị cập nhật Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và bố trí kế hoạch vốn năm 2022 đối với 8 dự án với số vốn bố trí năm 2022 là 322 tỷ đồng. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đối với 3 dự án thuộc lĩnh vực giao thông đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, với số vốn bố trí 370 tỷ đồng.

Phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 cho 146 dự án ngân sách TP hỗ trợ cấp huyện thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, tu bổ tôn tạo di tích đã đủ thủ tục đầu tư, điều kiện bố trí vốn hàng năm với tổng kinh phí là 2.000 tỷ đồng.