Đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về tổ chức hội thảo, tọa đàm về tình hình thi hành pháp luật về Thủ đô và tham vấn việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Kế hoạch nêu rõ, cùng với triển khai tổ chức 9 hội thảo, tọa đàm diễn ra trong các tháng 7, 8, 9, UBND TP tổ chức hội thảo, tọa đàm tham vấn việc xây dựng chính sách, đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến tổ chức trong tháng 10/2022.

Đây là hội thảo, tọa đàm rất quan trọng với sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; các ban, sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn của TP; các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp, thành phần có liên quan.

Hội thảo, tọa đàm sẽ đánh giá thực trạng thi hành Luật Thủ đô, chỉ ra những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập từ thực tiễn thi hành làm cơ sở thực tiễn, cơ sở lý luận để kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành quy định pháp luật về Thủ đô và xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về Thủ đô. Mặt khác, tổ chức nghiên cứu, đánh giá độc lập chuyên sâu các quy định của Luật Thủ đô, các văn ban hướng dẫn thi hành; tổng hợp, phân tích đề xuất các chính sách và dự kiến sự tác động của chính sách đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

UBND TP yêu cầu các báo cáo kết quả tại hội thảo, tọa đàm phải đánh giá chi tiết thực trạng tổ chức thi hành các quy định cụ thể trong Luật Thủ đô, chỉ ra những hạn chế, bất cập, nguyên nhân; tổng hợp phân tích các ý kiến góp ý, kiến nghị, đề xuất chính sách đối với từng điều khoản trong luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật làm luận cứ khoa học đưa vào hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)…

UBND TP sẽ xác định rõ nội dung công việc, phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ trên. Đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND TP với Bộ Tư pháp, các bộ, ngành liên quan trong tổ chức các hoạt động…