Dành khoảng 8.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi để thu mua tạm trữ gạo

Chia sẻ

Kinhtedothi - Phát biểu kết luận tại Hội nghị về sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (15/3) tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, từ ngày 15/3 sẽ tổ chức thực hiện thu mua tạm trữ lúa gạo; dành ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; tạo mọi điều kiện đưa KHCN vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích tối đa doanh nghiệp vào phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn… Cũng tại Hội nghị này, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ngân hàng Nhà nước cam kết dành khoảng 8.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi để thu mua tạm trữ gạo; áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ còn 7% cùng các thủ tục thuận lợi nhằm triển khai thí điểm để khuyến khích, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất cánh đồng mẫu lớn, sản xuất nuôi trồng chế biến thủy hải sản...

Kinhtedothi - Phát biểu kết luận tại Hội nghị về sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long (15/3) tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, từ ngày 15/3 sẽ tổ chức thực hiện thu mua tạm trữ lúa gạo; dành ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, hỗ trợ nông dân; tạo mọi điều kiện đưa KHCN vào sản xuất nông nghiệp; khuyến khích tối đa doanh nghiệp vào phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nông thôn…

Cũng tại Hội nghị này, Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, Ngân hàng Nhà nước cam kết dành khoảng 8.000 tỷ đồng tín dụng ưu đãi để thu mua tạm trữ gạo; áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ còn 7% cùng các thủ tục thuận lợi nhằm triển khai thí điểm để khuyến khích, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất cánh đồng mẫu lớn, sản xuất nuôi trồng chế biến thủy hải sản...