Kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2022

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự Vòng 2

Hoa Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội đồng xét tuyển viên chức báo Kinh tế và Đô thị thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện/không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-KTĐT ngày 29/08/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-KTĐT ngày 29/8/2022 của báo Kinh tế và Đô thị về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-KTĐT ngày 08/11/2022 của Báo Kinh tế và Đô thị về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-KTĐT ngày 16/11/2022 của báo Kinh tế và Đô thị về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2022.

Hội đồng xét tuyển viên chức báo Kinh tế và Đô thị thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện/không đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại báo Kinh tế và Đô thị năm 2022.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY