Đấu giá 70 thửa đất ở quận Hà Đông

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND quận Hà Đông vừa công bố kế hoạch mời đấu giá quyền sử dụng đất (ĐGQSDĐ) 70 thửa đất tại các khu tái định cư Kiến Hưng và khu Mậu Lương (phường Kiến Hưng); khu Thờn Bơn (phường Biên Giang) và khu Văn Chỉ (phường Đồng Mai).

Cụ thể: khu tái định cư Kiến Hưng gồm 44 thửa (diện tích 62,5-80,5m2) với giá sàn từ 28-35 triệu m2; khu Mậu Lương gồm 18 thửa (diện tích 53,7-78m2) với giá sàn từ 25-35 triệu đồng/m2; khu Thờn Bơn gồm 5 thửa (diện tích 66,2-88,4m2) với giá sàn 15 triệu đồng/m2; khu Văn Chỉ gồm 3 thửa (diện tích mỗi thửa từ 58,55-70m2) với giá sàn 15 triệu đồng/m2. Bắt đầu bán hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 12-12 đến ngày 17-12. Phiên đấu giá sẽ được mở vào ngày 24-12 tới.