Dấu mốc quan trọng với tầm nhìn chiến lược

Hà Bình (ghi)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/1, bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trao đổi với báo chí, đại biểu Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội và đại biểu Phạm Thị Thanh Mai - Bí thư thị xã Sơn Tây, Hà Nội đều khẳng định, Đại hội XIII của Đảng là dấu mốc quan trọng, sự kiện có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường: Giai cấp công nhân “áo xanh” thế hệ 4.0 là nguồn lực vô giá
Văn kiện Đại hội đã thể hiện rõ những quyết tâm rất lớn qua 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các chỉ tiêu, qua đó cho thấy khát vọng phát triển, khơi dậy nguồn lực về văn hóa, con người. Tôi tâm đắc với khâu đột phá thứ 2, khâu đột phá về con người khi chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đất nước đã hội nhập, tham gia các hiệp định thương mại tự do, CPTPP, FTA… Do vậy, rất cần những giải pháp đồng bộ để nâng tầm đội ngũ công nhân lao động thực sự là đội ngũ “công nhân áo xanh” thời đại 4.0, chúng ta sẽ có nguồn lực vô giá. Một khi khơi thông được nguồn lực con người vô giá đó sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Về nội dung Báo cáo Chính trị có đề cập đến công nhân, để cụ thể hóa, tới đây rất cần ban hành Nghị quyết mới về công nhân, công đoàn để phát huy tối đa vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân trong tình hình mới. Trong đó, tập trung giải quyết cả những vấn đề trước mắt cũng như lâu dài như nhà ở, nhà trẻ, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động, đào tạo nghề, đào tạo lại nghề... để công nhân chúng ta thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập toàn cầu hóa.
Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai: Kim chỉ Nam để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Là một đảng viên, một đại biểu dự Đại hội, chúng tôi rất ấn tượng với báo cáo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày trước Đại hội. Báo cáo hàm chứa chất xám cao trí tuệ của Đại hội Đảng. Tự hào về thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua và 35 năm đổi mới, đồng thời, thể hiện rõ các nhiệm vụ tầm dài hạn chiến lược đến năm 2025 - 2035 và đến năm 2045, những dấu mốc của lịch sử, của đất nước chúng ta.
Chúng tôi cũng đánh giá được trong nhiệm kỳ gần đây, tinh thần đổi mới của Văn kiện ngày càng nhiều hơn. Nhân dân phấn khởi tin tưởng tuyệt đối vào Đại hội.

Lần này, trong văn kiện ghi rất rõ, ngoài dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, hai nội hàm trọng tâm là dân giám sát, dân thụ hưởng đã được đưa vào vị trí trung tâm của văn kiện với nhiều nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới phụng sự Nhân dân.
Chúng tôi cũng đặc biệt ấn tượng với 5 bài học kinh nghiệm đã được chỉ ra trong báo cáo, không chỉ đơn giản tổng kết lại nhiệm kỳ mà còn đánh giá 35 năm đổi mới, từ đó đề ra quan điểm chỉ đạo, phương hướng, giải pháp của cả nhiệm kỳ tới và nhiệm kỳ tiếp theo. Từ đó, tạo tính lan tỏa và thúc đẩy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, coi đó là kim chỉ Nam để sắp tới cụ thể hóa Nghị quyết đi vào cuộc sống.