“Đầu tàu” cải cách hành chính

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Năm Kỷ cương hành chính 2017 và Chương trình 08 của Thành ủy, Sở Nội vụ không chỉ phát huy tốt vai trò cơ quan thường trực TP về công tác cải cách hành chính (CCHC), ngay nội bộ cơ quan Sở cũng triển khai nhiều giải pháp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ các cơ quan, tổ chức ngày càng tốt hơn.

Tích cực đơn giản hóa thủ tục
Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, để rà soát, đơn giản hóa TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ và TP, hàng năm, Sở đều tiến hành thay đổi và cập nhật mỗi khi có nội dung điều chỉnh về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bộ TTHC lĩnh vực nội vụ. Trong đó, đang hoàn thiện quy trình, thủ tục theo thẩm định của Sở Tư pháp để trình UBND TP công bố 39 TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung 32 TTHC, bãi bỏ 7 TTHC. Sở cũng thống kê, rà soát và trình UBND TP công bố theo quy trình 3 TTHC lĩnh vực văn thư lưu trữ, gồm các thủ tục: Phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc, cấp bản sao và chứng thực lưu trữ, cấp - cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ.
 Làm thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Thanh Xuân. Ảnh: Thanh Hải
Thực hiện đúng quy định về công bố TTHC, tại Sở đang công khai 100 TTHC lĩnh vực nội vụ, thuộc thẩm quyền giải quyết từ cấp sở, cấp huyện đến cấp xã. Bộ TTHC cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở, niêm yết chi tiết tại bộ phận tiếp nhận TTHC các đơn vị  thuộc Sở, để công dân dễ tìm hiểu. Các điểm tiếp nhận TTHC đều bố trí không gian, cơ sở vật chất đầy đủ để công dân tra cứu, ghi chép.
Đáng chú ý, thực hiện mục tiêu Chương trình 08 của Thành ủy trong năm 2017 triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 40 - 50%, qua rà soát đánh giá TTHC lĩnh vực nội vụ, Sở đã đăng ký triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm nay sẽ đạt gần 50% TTHC. Cụ thể gồm: 9 TTHC lĩnh vực hội, quỹ; 9 TTHC về thi đua, khen thưởng; 9 TTHC về tôn giáo; 1 TTHC về văn thư, lưu trữ.
Chủ động tiếp nhận và xử lý kiến nghị
Để phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn, Sở Nội vụ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định của Chính phủ, TP về việc công khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân về tình hình giải quyết TTHC. Sở triển khai nhiều hình thức tiếp nhận: Qua đường dây nóng (công khai tại trụ sở, trên trang thông tin điện tử), qua email, hòm thư góp ý; tiếp nhận thông tin trên website, qua đơn, thư. Kết quả trong quý I cho thấy, không có tổ chức, cá nhân nào phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Riêng với nội dung phản ánh qua đơn thư về việc tiếp nhận giải quyết TTHC của các đơn vị thuộc TP, Sở đã xử lý bằng cách chuyển đơn thư, tổ chức đoàn kiểm tra công vụ đến trực tiếp kiểm tra.
Đặc biệt, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC, Sở đang nghiên cứu xây dựng chuyên mục, bổ sung vào trang thông tin điện tử của Sở để thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh về chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ công chức, viên chức ngành nội vụ và cả thông tin phản ánh chung về thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ công chức, viên chức các đơn vị thuộc TP, nhất là trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết TTHC. Từ đó, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị kiểm tra, xử lý. Kênh thông tin này sẽ công khai các nội dung trả lời, giải quyết phản ánh của công dân. Cùng với kênh thông tin này, cũng để nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC, Sở Nội vụ sẽ xây dựng phương án lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của công dân ngay khi thực hiện giao dịch TTHC tại Sở. Cả hai nội dung công việc dự kiến được triển khai ngay trong quý II/2017.