Đầu tư mua máy kiểm tra chất lượng cầu đường

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung dự thảo Hiệp định tín dụng cụ thể số 6 giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng UniCredit Áo để tài trợ cho Dự án Mua máy kiểm tra chất lượng cầu đường và máy điều hòa đá ba-lát đường sắt.

Ảnh minh họa (Internet)
Ảnh minh họa (Internet)
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng UniCredit. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định hiện hành.

Bộ Tư pháp tiếp tục trao đổi với Ngân hàng UniCredit để hoàn thiện mẫu ý kiến pháp lý và cấp ý kiến pháp lý cho Hiệp định tín dụng trên để đảm bảo điều kiện hiệu lực.

Bộ Tài chính xác định điều kiện cho vay lại cụ thể cho Dự án trên theo quy định tại Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, sau khi ký Hiệp định trên cơ sở kết quả thẩm định khả năng trả nợ vay lại của Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định trong trường hợp có nội dung phát sinh vượt quá thẩm quyền.