Đầu tư, viện trợ phát triển vùng dân tộc, miền núi

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư và viện trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi”.

Kinhtedothi - Sáng 8/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Xúc tiến đầu tư và viện trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi”.
Tại hội nghị, các Tổ chức Chính phủ nước ngoài đã cam kết trong 3 năm tới sẽ triển khai 261 chương trình, dựán nhân đạo và hỗ trợ phát triển với tổng số tiền trên 200 triệu USD tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bên cạnh đó, Viettel và Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam cũng cam kết sẽ viện trợ hơn 10.000 tỷ đồng, để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội khu vực này trong năm 2015.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số cũng như vùng dân tộc và miền núi đã nhận được sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và bạn bè quốc tế. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hàng năm từ 2 - 4%, những vùng đặc biệt khó khăn giảm 4%.