DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đầu tư xây dựng, nâng cấp hơn 70 bệnh viện y học cổ truyền

13-03-2014 15:29
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025”.
Theo đó, 24 bệnh viện y học cổ truyền sẽ được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn từ năm 2014 – 2015. Trong giai đoạn 2016 – 2020, Đề án sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thiết yếu cho một số bệnh viện đã đầu tư giai đoạn 2014 – 2015; đồng thời, đầu tư giai đoạn 2 cho 48 bệnh viện...

Quyết định nêu rõ, quy mô bệnh viện y học cổ truyền cấp tỉnh được xác định theo dân số, nhu cầu khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của nhân dân và khả năng cung cấp dịch vụ. Cụ thể, đối với địa phương có dân số dưới một triệu dân thì bệnh viện y học cổ truyền cấp tỉnh sẽ được đầu tư với quy mô từ 100 - 150 giường bệnh; địa phương có dân số từ một triệu đến dưới hai triệu dân thì quy mô bệnh viện từ 150 - 250 giường bệnh; địa phương có dân số từ hai triệu dân trở lên thì quy mô bệnh viện từ 250 - 350 giường bệnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đối với những địa phương hiện tại bệnh viện YHCT có quy mô lớn hơn mức quy mô quy định nêu trên và đang hoạt động hiệu quả thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Y tế để thống nhất xác định quy mô bệnh viện phù hợp với quy hoạch, bảo đảm hoạt động hiệu quả trên nguyên tắc ngân sách địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn đầu tư xây dựng và nâng cấp bệnh viện cho số giường vượt quá quy định nêu trên.

Mục tiêu của Đề án nhằm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các bệnh viện YHCT toàn quốc nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, kế thừa, bảo tồn và phát triển đông y; kết hợp đông y với tây y trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT, kết hợp YHCT với y học hiện đại, góp phần làm giảm tình trạng quá tải của các bệnh viện.
TAG: