Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Nhằm triển khai các chủ trương, định hướng của Đảng về chuyển đổi số quốc gia, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Xây dựng đã ban hành Chỉ thị 02/2022/CT-BXD về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua, Bộ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số của ngành giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với Chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và chiến lược phát triển của ngành xây dựng, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của ngành, hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 749/2020/QĐ-TTg, Quyết định 942/2021/QĐ-TTg, Quyết định 1004/2020/QĐ-BXD; Quyết định 1557/QĐ-BXD.

Bộ Xây dựng chỉ thị tăng cường chuyển đổi số trong ngành xây dựng.
Bộ Xây dựng chỉ thị tăng cường chuyển đổi số trong ngành xây dựng.

Giao Trung tâm Thông tin khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện khung quản lý, quản trị dữ liệu số ngành xây dựng nhằm mục tiêu quy định về hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số bao gồm: Quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan Nhà nước ngành xây dựng; cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức, cá nhân; quyền, trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan, đơn vị liên quan thuộc bộ.

Phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung Bộ Xây dựng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương nhằm chia sẻ dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng, hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung ngành xây dựng; nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp để sớm triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ số của Bộ Xây dựng.

Nâng cấp, phát triển hạ tầng số; triển khai giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin trong kết nối hệ thống thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ Chính phủ số Bộ Xây dựng. Thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; phát triển nền tảng họp, làm việc trực tuyến của Bộ Xây dựng, các đơn vị trực thuộc có thể sử dụng dùng chung toàn ngành.

Tích hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ với hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia khác liên quan nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu công nghệ mới, hiện đại trong việc triển khai xây dựng giải pháp, ứng dụng phục vụ chuyển đổi số ngành xây dựng.

Các Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thực hiện việc cập nhật, công khai thông tin quy hoạch trên Cổng Thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam. Khẩn trương hoàn thành kết nối, chia sẻ thông tin Cấp giấy phép xây dựng trực tuyến; thông tin quy hoạch; thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua với Cổng Dịch vụ công do Bộ Xây dựng đã triển khai, tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phối hợp với Trung tâm Thông tin (Bộ Xây dựng) và  đơn vị liên quan thuộc bộ trong việc cập nhật thông tin, dữ liệu lên hệ thống thông tin thống kê xây dựng, hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản kịp thời, chính xác.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần