Đẩy mạnh kiểm tra kinh doanh gia cầm trái phép

Chia sẻ

KTĐT - Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 199/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi giao ban trực tuyến đánh giá kết quả 4 tháng triển khai Đề án Phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

 Theo đó, Bộ NN&PTNT cần tổ chức kiểm tra dịch và cấp giấy kiểm dịch gia cầm, hướng dẫn, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các sai phạm; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ đối với các cơ quan thú y cấp giấy kiểm dịch.