Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hôm qua (19/4), Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đã tổ chức hội nghị với các sở, ngành, cơ quan báo chí của TP về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và Kế hoạch 5 năm 2011 -2015.

Theo đó, TP yêu cầu các cấp, các ngành, tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2012; xây dựng nông thôn mới, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; việc triển khai Nghị quyết T.Ư4 gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc thực hiện 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa XV... Đặc biệt, tuyên truyền những việc làm, con người trực tiếp lao động, sản xuất - kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, đội ngũ cán bộ cơ sở... Đồng thời, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt…