Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thực hiện Năm kỷ cương hành chính, Công đoàn viên chức TP Hà Nội đã triển khai các cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước", "Đề xuất ý tưởng CCHC", trong các tổ chức công đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện CCHC trong đội ngũ cán bộ, viên chức.

Cùng với đó, Công đoàn viên chức TP cũng tạo điều kiện cho 925 cán bộ được đào tạo sau đại học, gần 300 người được hỗ trợ đào tạo trong và ngoài nước với số tiền hơn 7,6 tỷ đồng; hơn 580.000 lượt người được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; gần 10.000 lượt người được bồi dưỡng về kiến thức quản lý và CCHC. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức trong giao dịch với dân.