Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 18/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Theo đó, từ nay đến hết năm, hệ thống Tuyên giáo các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, các Chương trình công tác của Thành ủy và cấp ủy các cấp. Tập trung thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI) “Một số vấn cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và “Năm kỷ cương hành chính – 2013” trở thành công việc thường xuyên, nền nếp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đồng thời phối hợp khảo sát công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh karaoke và vũ trường của 29 quận, huyện, thị xã.

Đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2013, hệ thống tuyên giáo các cấp đã hoạt động hiệu quả, tham mưu cho cấp ủy triển khai các Nghị quyết, định hướng dư luận và làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, đảng viên.