DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Đẩy mạnh việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

05-01-2016 16:59
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định về việc triển khai kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TP.
Theo đó, trong năm 2016, Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ gồm: Xây dựng các chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; điều tra khảo sát thực trạng, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thực hiện bồi dưỡng theo chuyên đề kiến thức pháp luật…

TP Hà Nội yêu cầu Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và tổ chức liên quan triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo kế hoạch; tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch, báo cáo UBND TP và Bộ Tư pháp.

Ngoài ra, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lập dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo nội dung kế hoạch này và quy định của Bộ Tài chính.

Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với Sở Tư pháp trong các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn TP, tập hợp các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến hoạt động thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND TP.
TAG: