Đẩy nhanh GPMB đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm việc GPMB, và bàn giao cho chủ đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo đó, TP yêu cầu Chủ tịch UBND quận Long Biên và huyện Gia Lâm tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB; hoàn thành việc di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến trước ngày 30/7; Trưởng Ban chỉ đạo GPMB TP, Giám đốc các Sở Tài chính, TN&MT, Xây dựng có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với quận Long Biên và huyện Gia Lâm kịp thời hướng dẫn, tạo điều kiện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Ban chỉ đạo GPMB TP đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của quận Long Biên và huyện Gia Lâm, báo cáo UBND TP trước ngày 5/8; Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá về trách nhiệm của các sở, ngành, quận, huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 15/8.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần