Đẩy nhanh hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ TN&MT đã có buổi làm việc về hoàn thiện Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ngày 12/3, Bộ TN&MT đã có buổi làm việc về hoàn thiện Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Dự thảo tập trung làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức phi Chính phủ và cộng đồng về bảo vệ môi trường; xác định rõ hơn nguồn lực tài chính cho bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển công nghiệp và đô thị sinh thái, tiêu thụ thân thiện với môi trường…