Đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo khôi phục Sông Tích

Chia sẻ Zalo

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 103/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt tại cuộc họp về việc bố trí vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Xuân Việt chỉ đạo: Dự án Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích đã được HĐND, UBND TP xác định là dự án trọng điểm phải hoàn thành vào năm 2015. Thời gian qua Chủ đầu tư, các sở, ngành, UBND huyện Ba Vì đã có nhiều cố gắng tổ chức triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, đây là một dự án có khối lượng công việc và diện tích giải phóng mặt bằng lớn, đòi hỏi Chủ đầu tư cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng nội dung công việc của dự án, trong đó phải xác định được những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung giải quyết, tiến độ thực hiện, nhu cầu vốn cho từng việc, từng giai đoạn, các điều kiện đảm bảo đồng bộ để thực hiện dự án.

Rà soát, nghiên cứu việc điều chỉnh dự án để tiết kiệm, hạn chế diện tích đất phải giải phóng mặt bằng, đồng thời phân kỳ đầu tư xây dựng dự án hợp lý để tập trung thực hiện những hạng mục công việc nhằm sớm hoàn thành mục tiêu chính của dự án. Trên cơ sở yêu cầu công việc và kế hoạch thực hiện dự án, bổ sung, phân công điều chuyển cán bộ cho Ban Quản lý dự án sông Tích để  đảm bảo thực hiện hoàn thành các công việc của dự án.

Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành TP, UBND huyện Ba Vì tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung trên, báo cáo về UBND TP trước ngày 30/5/2012./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần