Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ

Nguyễn Quý
Chia sẻ

Kinhtedothi - Xác định khối lượng công việc còn rất nhiều, Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc – Sóc Trăng – Cần Thơ.

Cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ vẫn còn khối lượng công việc rất lớn.
Cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ vẫn còn khối lượng công việc rất lớn.

Bộ GTVT đánh giá, dự án cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ giai đoạn 1 về cơ bản tiến độ đáp ứng nhu cầu nhưng khối lượng công việc còn rất nhiều và thời gian yêu cầu gấp.

Để đảm bảo tiến độ cũng như tính đồng bộ giữa các dự án, Bộ GTVT đề nghị các chủ đầu tư, sở, ban, ngành của các địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình triển khai thực hiện dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với Ban QLDA Mỹ Thuận, Bộ GTVT yêu cầu chủ trì phối hợp với Cục Quản lý đầu tư xây dựng trên cơ sở quy chế đã xây dựng, khẩn trương phối hợp và có hướng dẫn, hỗ trợ địa phương để chỉ đạo tư vấn thiết kế về các nội dung kỹ thuật cụ thể như định hướng thiết kế và các nội dung liên quan đến công tác GPMB, tái định cư.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Mỹ Thuận cần chủ trì làm việc với các chủ đầu tư các dự án thành phần, rà soát lại tổng mức đầu tư của từng dự án; báo cáo Bộ GTVT để xem xét, có phương án cân đối nguồn vốn giữa các dự án thành phần.

Đối với các địa phương có dự án đi qua, Bộ GTVT đề nghị chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan của Chính phủ hoàn thành thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, khung chính sách GPMB của các dự án thành phần, đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt dự án đầu tư.

Về phía Bộ GTVT, cơ quan này cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm có thủ tục giao vốn cho dự án. Đồng thời, cần có quyết định phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở giao kế hoạch năm cho các dự án thành phần.

 

Tính đến giữa tháng 11/2022, dự án cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ đã hoàn thành công tác bay chụp, khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn, công tác thí nghiệm và điều tra bãi đổ thải 4/4 dự án thành phần; khảo sát mỏ vật liệu 3/4 dự án đạt 100%. Về công tác GPMB, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã có ý kiến về thiết kế cơ bản 157/189,4km để triển khai cắm cọc GPMB. Trong đó, dự án thành phần 1 đạt 57/57km; Dự án thành phần 2 đạt 36,5/37,4km; Dự án thành phần 3 đạt 9,6/36,68km; Dự án thành phần 4 đạt 53,9/58,3km.