Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản

Chia sẻ

KTĐT - TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cho các dự án xây dựng cơ bản (XDCB) đã ghi kế hoạch vốn năm 2011 trên cơ sở khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thi công đúng chất lượng.

Ban quản lý, chủ đầu tư cần đẩy nhanh các dự án môi trường, nghĩa trang, công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội quan trọng và các dự án dân sinh bức xúc. Đối với những chủ đầu tư không triển khai được dự án, công trình theo kế hoạch, không giải ngân hết kế hoạch vốn đã đăng ký cho các dự án phải báo cáo nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời phải kiểm điểm trách nhiệm trước Thành ủy, HĐND, UBND TP. Trong tháng 10/2011, các ngành chức năng rà soát, tổng hợp khó khăn vướng mắc tại từng dự án và báo cáo HĐND, UBND TP để kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB năm 2011.